SEÇİM MİMARİSİ

Bugünün pazarlama bilimi insanoğlunun ultra akılcı ve mantıklı bir varlık olduğunu önden kabul eder.

İşte bu yüzden pazarlama problemlerine çözümleri sadece konvansiyonel araştırma modellerinde, pazarlama kalıplarında ve grafiklerde bulmaya çalışılır ve mütemadiyen başarısız olunur.

Oysaki Behavior Institute'un temel dayanak noktası olan "davranışsal ekonomi", satın alma gibi ekonomik kararlarımızda mantıktan çok duyguların ön planda olduğunu gösteriyor.

Artık tüketicinin ürün ya da hizmet hakkında karar verirken, akılcı olmak yerine, önyargılarından, duygularından ve zihinsel kısa yollardan beslendiğini biliyoruz.

Psikolojik faktörleri göz ardı eden ve insanı sadece akılcı kararlar alan rasyonel bir varlık olarak ele alan modellerin sürdürülebilir olmadığını da biliyoruz.

Sürdürülebilir etki yaratamayan markalar boşluğu mecraya daha çok harcayarak kapatmaya çalışır. Ancak bu süreç sonucunda mesaj bombardımanına tutulan tüketici, tutumunu değiştirmekten ziyade var olan tutumuna daha çok sahip çıkar. Bu yüzden, tüketicinin tutumunu savunduğu şartlarda davranışa odaklanmak akılcıdır.

Behavior Institute, bir davranış değiştirme ofisidir.

Behavior Institute stratejistleri, ya da bizim kendimizi tanımladığımız şekliyle- «Davranış Mimarları» tüketicilerin seçim yaptığı herhangi bir ortamı alır, envai çeşit datayı analiz eder ve karar almayı markanın lehine kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlar.

Davranış mimarlarımızın geliştirdiği tüm çözümler, tüketicinin tutumunu değiştirmek yerine, davranışını değiştirmeye yöneliktir.