DAVRANIŞSAL ÇÖZÜMLERİMİZ

Behavior Institute’da içerik değil, bağlam üretiyoruz.

Kanalların marka kadar önemli olduğunu biliyor ve tüm projelerimizde yaratıcı kanal çözümlerine odaklanıyoruz. Gücünü davranışsal ekonomi çözümlerinden alan, kültürel verilerden beslenen ve sırtını Big Data’ya yaslayan yaklaşımlarımızın belki de en kıymetli tarafı «hedeflenen» tarafından herhangi bir pazarlama çalışmasından ziyade bir çözüm olarak görülmesidir.

Marka Konumlama - Markanın etkinliğini artırmak ve tüketicileri harekete geçirmek için konumlama çalışması yapılır ve marka evi hazırlanır. Nihai amaç tüketicileri harekete geçirmek olduğundan marka evi modelimizin ismi PowerOn’dur.

Pazar Karması Modelleme ve Büyük Veri - Davranışsal verilerle birlikte pazarlama değişkenlerinin optimum karışımı için çoklu regresyon yapılır.

Söylem Mimarisi - Marka-tüketici etkileşimi asıl reklam sonrasında başlar. Bu süreçte tüketiciye yönelik geliştirdiği söylemlerin harekete geçirme potansiyeli değerlendirilir, revize edilir.

Satış Noktası Çözümleri - Karar haritaları çizilir. Darboğazlar belirlenir. Müdahale alanları belirlenir. Davranış değiştirme potansiyeli yüksek alanlar önceliklendirilir.

Grassroot Pazarlama - Derin dalga pazarlama fikirleri; potansiyel müşterilerle doğrudan bağlantı kurma yaklaşımları.

Ürün ve Hizmet İnovasyonu - Sıfır marjinal maliyet ekonomisi ürünleri ve yenilikleri.

Aksiyon Planlama ve Yol Haritası - İşlevsel kanal çözümleri, ürün ve/veya inovasyon fikirleri, tüm olası kanallar ve/veya temas noktalarına entegre edilebilecek stratejik yaklaşımlara göre üretilir; stratejik eylem planı ve yol haritası hazırlanır.